تعمیر تخصصی گیربکس اتومات

تعمیر تخصصی گیربکس اتوماتیک

فروش گیربکس اتومات

فروش گیربکس اتوماتیک

تعمیر گیربکس اتومات
گیربکس اتومات

Text/HTML


RSS
13

گیربکسهای اتوماتیک

posted on
گیربکسهای اتوماتیک
تورک کنوتور ها (مبدل گشتاور) مبدل های گشتاور یا تورک کنورتور ،نوعی کوپلینگ هیدرولیکی است . در این دستگاه از یک سیال مانن روغن جعبه دنده و روتور های پره دار برای انتقال توان از محوری به محور دیگر استفاده می شود. مبدل گشتاور با روغن اتوماتیک پر می شود . وقتی موتور روشن است توان میل لنگ از طریق این سیال به محور ورودی گیربوکس انتقال می یابد. در شکل زیرساختمان مبدل گشتاور و نحوه حرکت سیال در آن نشان داده شده است.
Read More
Categories: | Tags: | Comments: (0) | View Count: (392)
18

گشتاور و گیربکس

posted on
گشتاور و گیربکس
Read More
Categories: | Tags: | Comments: (0) | View Count: (408)
18

تاریخچه گیربکس

posted on
تاریخچه گیربکس
Read More
Categories: | Tags: | Comments: (0) | View Count: (400)
مقدمه‌ای بر گیربکس‌های CVT
Read More
Categories: | Tags: | Comments: (0) | View Count: (451)
ویدوهایی راجب گیربکس اختصاصی از تهران اتومات
Read More
Categories: | Tags: | Comments: (0) | View Count: (433)
گیر بگس ، گیربس اتوماتیک
Read More
Categories: | Tags: | Comments: (0) | View Count: (373)
عملكردهاي پيشرفته گيربكس اتوماتيك
Read More
Categories: | Tags: | Comments: (0) | View Count: (477)
17

کلاچ

posted on
کلاچ
Read More
Categories: | Tags: | Comments: (0) | View Count: (519)
اجزاء تشکیل دهندۀ سیستم کلاچ اتوماتیک هوشمند
Read More
Categories: | Tags: | Comments: (0) | View Count: (459)
ویدیو و فیلم های گیربکس اتوماتیک
Read More
Categories: | Tags: | Comments: (0) | View Count: (524)
X بستن